ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ประกาศผลแล้วรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวน 16 คน ตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างนี้ หรือที่ลิงก์นี้ https://admissions.kku.ac.th/access/files/DekDPassed60.pdf

กิจกรรมโฮมรูม ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโฮมรูมนักศึกษา รุ่นที่ 1 ภายหลังการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเกือบ 1 ปี

แอดมิชชั่น 2560 เริ่มต้นแล้ววันนี้

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในรอบแอดมิชชั่น เริ่มต้นแล้ววันนี้ ตั้งแต่ 20 - 27 พฤษภาคม 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ตรวจสอบเกณฑ์การรับและจำนวนรับได้ที่นี่ หรือที่ลิงก์นี้ https://admissions.kku.ac.th/access/files/kkuadm60.pdf

*ในรอบแอดมิชชั่นทางสาขาฯ รับเพิ่มจำนวน 10 คน โดยมีคะแนนรวมต่ำสุดของปี 2559 = 61.49 %

บรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์เด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ 8.00 น. มีนักเรียนและผู้ปกครองทยอยมาลงทะเบียนตามลำดับ สำหรับสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามีนักเรียนมาลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์จำนวน 16 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้ที่ลิงก์นี้  https://admissions.kku.ac.th/  สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้ง 18 คน ของหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ดูรายชื่อได้ที่ด้านล่างนี้ โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 4A6 ชั้น 4 อาคารรัตนพิทยา