วิธีใช้ ofo บริการจักรยานอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดให้บริการจักรยานอัจฉริยะ ofo หรือ Smart bike sharing ที่ติด GPS ทุกคัน ซึ่งใช้บริการค้นหาที่ตั้ง และปลดล็อกจักรยานผ่านแอพในสมาร์ทโฟน สะดวกสบาย ได้สุขภาพที่ดี แถมยังช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในบริการขนส่งมวลชนที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท OFO Thailand

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน และผู้มีศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง) โครงการเด็กดีมีที่เรียน ของสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีจำนวน 5 คน (ดูรายชื่อด้านล่างนี้หรือ ที่นี่) และมีอันดับสำรองอีก 4 คน (เข้าไปตรวจดูรายชื่อได้ที่นี่) ขอให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ (ยกเว้นอันดับสำรอง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

โครงการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษด้านการฟังและการอ่าน

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเรียนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในอนาคตโดยเฉพาะในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสัมภาษณ์รับเข้านักศึกษาใหม่ โครงการผู้มีศักยภาพสูง

การสัมภาษณ์รับเข้านักศึกษาใหม่จาก Portfolio รอบที่สอง โครงการผู้มีศักยภาพสูง ในเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรัตนพิทยา เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 9.00 น. มีนักเรียนที่มีชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 5 คน ในรอบนี้นอกเหนือจากการสัมภาษณ์โดยปกติ นักเรียนจะต้องนำเสนอผลงานความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ก็ขอเอาใจช่วยให้ผ่านการสอบทุกคนนะคะ

วันสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน

การสัมภาษณ์รับเข้านักศึกษาใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน เริ่มต้นแล้วในเช้าวันนี้ มีนักเรียนและผุ้ปกครองมารอลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนเวลา 8 นาฬิกา นักเรียนที่มีชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ของโครงการเด็กดีมีที่เรียนมาพร้อมหน้ากันแต่เช้า ก่อนจะเริ่มสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลา 9.00 น. ก็ขอเอาใจช่วยให้ผ่านการสอบทุกคนนะคะ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มต้นรอบแรกแล้ว คือ รอบ Portfolioโดยพิจารณาจากเอกสารใน Portfolio และประกาศรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน ซึ่งมีสองกลุ่มคือ โครงการเด็กดีมีที่เรียน และโครงการผู้มีศักยภาพสูง