มข. รับสมัครนักศึกษาใหม่ "โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม และทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน

นักศึกษา SEAS มข. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอาณาบริเวณศึกษา ครั้งที่ 6

สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยประธานหลักสูตร ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จำนวน 7 คน เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายอาณาบริเวณศึกษา (The Southeast Asian Regional Area Studies Conference) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมนิเทศสหกิจศึกษาอาเซียน ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการ "ประเมินและติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคอีสานเข้าร่วมกว่า 30 ท่าน

นักศึกษา SEAS มข. เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การเป็นนักการทูตอาชีพ"

ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทางหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ Mr.TAIHEI ABE เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้สละเวลามาบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การเป็นนักการทูตอาชีพ" ให้นักศึกษาหลักสูตรฯ ฟัง ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง HS 5602 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. รับน้องสร้างสรรค์

กิจกรรมรับน้องนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีวิตที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพ ความสุข ความผูกพัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง และอาจารย์กับนักศึกษา จะบันทึกเป็นความทรงจำอยู่ในใจตลอดไป