21 ธ.ค. 2560

25 ก.พ. 2560

กิจกรรมโครงการ "The Human and The Escape"

ทางสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ The Human and The Escape ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ลานด้านหลังอาคาร HS05 วันนี้เป็นวันแรก บรรยายกาศตอนหัวค่ำค่อนข้างคึกคัก

24 ก.พ. 2560

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ในการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ หลักสูตรละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน ในการนี้สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมด้วยจำนวน 16 คน

20 ก.พ. 2560

โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้อง HS5303 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาฯ จำนวน 32 คน และอาจารย์ 5 ท่าน เข้าร่วมในโครงการ

15 ก.พ. 2560

รับสมัครโควตา มข รอบทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

มข ประกาศรับสมัครโควตา รอบทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าไปศึกษาระเบียบการรับสมัคร โควตาทั่วประเทศ ได้ที่นี่ https://admissions.kku.ac.th/Main/procedurequota3

12 ก.พ. 2560

ประกาศผลการสัมภาษณ์รับตรง 2560 (เลือกคณะครั้งที่ 2)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รับตรง โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 เลือกคณะครั้งที่ 2 มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจำนวน 5 คน ตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างนี้ หรือที่ลิงก์นี้ https://admissions.kku.ac.th/access/files/quota2_stdreport60.pdf (คณะ/สาขาวิชา 067)

9 ก.พ. 2560

บรรยากาศวันสัมภาษณ์โควตา มข (เลือกคณะครั้งที่ 2)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีการสัมภาษณ์โควตา มข. เลือกคณะรอบที่ 2 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 5 คน โดยมีพี่ๆ ในสาขาฯ มารอต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น