ประกาศผลผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์รอบ "ผู้มีศักยภาพสูง" ครั้งที่ 1/2

การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ "ผู้มีศักยภาพสูง" ครั้งที่ 1/2 มีการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถติดตามผลการสอบได้ที่นี่ https://admissions.kku.ac.th/ หรือที่เว็บไซต์ การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Way to ASEAN:ทางสู่อนาคตที่ก้าวไกลในอาเซียน

ในภาพอาจจะมี 23 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน Way to ASEAN : ทางสู่อนาคตที่ก้าวไกลในอาเซียน เป็นโครงการค่ายที่จัดขึ้นโดย ชุมนุมอาเซียน สโมสรนักศึกษา และหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน 109 คน

โดย คุณาสิน ลุนพุฒ

สัมภาษณ์รับเข้ารอบผู้มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 1/2

การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ "ผู้มีศักยภาพสูง" ครั้งที่ 1/2 กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Folio เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันนี้มี จำนวน 10 คน

SEAs Tour (ซิ พา ทัวร์)


หลังจากการบรรยายพิเศษช่วงเช้าเสร็จสิ้น ทางชุมนุมอาเซียนได้ส่งตัวเเทนนักศึกษาพาวิทยากร คุณใบพัด นบน้อม ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดขอนแก่นในช่วงบ่าย โดยมีตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้นำชม

สรุปผลโครงการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝัน SEAsTalks x KKU inspired by "คุณใบพัด นบน้อม"

โครงการสร้างเเรงบันดาลใจ จุดประกายฝัน SEAsTalks x KKU inspired by "คุณใบพัด นบน้อม" นักทำบทสัมภาษณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยชุมนุมอาเซียน และหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย คุณาสิน ลุนพุฒ 
และฐิตินันท์ อ่องพิมาย

เปิดประวัติ 'คุณใบพัด นบน้อม' นักทำบทสัมภาษณ์มือโปร

'คุณใบพัด นบน้อม' วิทยากรโครงการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝัน SEAsTalks x KKU เส้นทางสู่อาชีพนักทำบทสัมภาษณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย กัญญาณัฐ โพธิ์คำ

ใกล้วันที่จะได้ฟังบรรยายพิเศษแล้วเรามาทำความรู้จักกับคุณใบพัด นบน้อม สักเล็กน้อยกันค่ะ

สรุปการบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น

การบรรยายพิเศษ เริ่มต้นขึ้นภายหลังพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นท่านอดีตเอคอัครราชทูตไทย นายสุรพงษ์ ชัยนาม ได้บรรยายอย่างกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศในช่วงสงครามเย็น ที่ให้ทั้งความรู้และความคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นจนถึงหลังสงครามเย็น ซึ่งได้นำมาสรุปเรียบเรียงไว้ ณ ที่นี้