ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ประกาศผลแล้วรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวน 16 คน ตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างนี้ หรือที่ลิงก์นี้ https://admissions.kku.ac.th/access/files/DekDPassed60.pdf

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยค่ะ ขอให้รีบมารายงานตัวด่วน ทางเว็ปไซต์ ที่ http://reg.kku.ac.th/ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ในโครงการนี้ ไปติดต่อขอรับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มข.24) ได้ที่หน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษา กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ชั้น 1 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

2. ให้รายงานตัวเข้าศึกษาทาง website http://reg.kku.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้งยอด ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560 หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้

3. เตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มข.24) พร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามที่ระบุไว้นำไปยื่นที่ หน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษา กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลในเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มข. 24)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2660, 0-43202817 หรือ 0-4300-97-00 ต่อ 42187,44759

ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะ
จนกว่าจะพบกัน  SEAS-KKU รุ่นที่ 2 !No comments:

Post a Comment